"Vanuit je innerlijke kracht vol energie en enthousiasme je dromen en doelen verwezenlijken."
José Spaan Ambiente-coaching

Informatie voor werkzoekenden


Re-integratie kan bij werkloosheid ingezet worden als het je niet lukt om op eigen kracht een nieuwe baan te vinden.
Dit kan te maken hebben met de economische situatie en de situatie op de arbeidsmarkt waardoor er op dat moment weinig vacatures zijn. Het kan echter ook te maken hebben met je persoonlijke aanpak zoals je sollicitatievaardigheden, je benadering van de arbeidsmarkt en je persoonlijke presentatie. Ook jouw motivatie en uitstraling spelen een belangrijke rol bij het verwerven van een nieuwe baan.
Ambiente-coaching heeft zeer veel ervaring op de specifieke markt van de re-integratie en heeft bewezen dat er met een op maat toegesneden aanpak goede successen geboekt worden.
  
Re-integratietraject
 
Het re-integratietraject wordt altijd aangevangen met een intakegesprek waarbij o.a. je CV besproken wordt.
Het bespreken van je CV geeft inzicht in de keuzes die je in het verleden gemaakt hebt en in de grondslag voor die keuzes. Tevens kan er al een eerste beeld verkregen worden van jouw capaciteiten, kwaliteiten, vaardigheden en talenten.
Tijdens het traject wordt er gewerkt vanuit het idee van “zelfmanagement”. Je wordt gestimuleerd om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van jouw leven en loopbaan.
De basis hiervoor is zelfkennis die verkregen wordt door vragen te beantwoorden als: wat is er nu echt belangrijk in mijn (werk)leven, wat zijn mijn kernkwaliteiten, sterke en minder sterke kanten, waarden en normen en wat zijn activiteiten die mij energie en plezier geven, waar ligt mijn interesse?
Om een compleet beeld te krijgen is het ook van belang om te kijken naar bepaalde overtuigingen die niet bevorderend werken en hoe deze omgezet kunnen worden naar overtuigingen die wel werken in je leven.
Op grond van het uitgebreide zelfinzicht wordt er een persoonlijk profiel opgesteld en worden er doelstellingen gekozen richting de arbeidsmarkt. Hierna wordt er gewerkt aan de realisatie van het gestelde doel namelijk een nieuwe baan.
 
In een re-integratietraject zijn 3 fasen te onderkennen namelijk:
  1. de persoonlijke analyse
  2. de arbeidsmarktanalyse
  3. de arbeidsmarktbenadering
De persoonlijke analyse:
 
De persoonlijke analyse is erop gericht om in kaart te brengen:
- wie ben je (kernkwaliteiten, talenten, waarden en normen, persoonlijke stijl);
- wat kun je (capaciteiten, verworven kennis, sterke en minder sterke vaardigheden);
- wat wil je  (interessegebieden, loopbaanankers, plaats van werken in je leven).
 
Aan de hand van de resultaten van de persoonlijke analyse wordt er een persoonlijk profiel opgesteld.
 
Resultaat persoonlijke analyse:
 
Je hebt de kennis omtrent jezelf aanzienlijk vergroot en vastgelegd in een persoonlijk profiel. Dit profiel vormt de basis op weg naar jouw uiteindelijke doel namelijk een nieuwe baan.
 
De arbeidsmarktanalyse:
 
Tijdens de 2de fase in het re-integratietraject wordt er goed in kaart gebracht welke sectoren, organisaties en functies het beste passen bij jouw unieke aanbod.
Het uitgangspunt hierbij vormt het opgestelde persoonlijk profiel. Er wordt ook met je besproken op welke manieren je geschikte bedrijven en vacatures kunt vinden.
 
Resultaat arbeidsmarktanalyse:
 
je kunt aangeven in welke sector je wilt werken, bij wat voor bedrijf en in welke functie. Dit is actieplan A. Maar je weet ook dat er meerdere actieplannen en strategieën nodig zijn om resultaat te scoren. Je weet hoe je geschikte vacatures kunt vinden en hoe je verborgen vacatures op kan sporen. 
 
De arbeidsmarktbenadering:
 
Tijdens de 3de fase de arbeidsmarktbenadering wordt er gewerkt aan je zoekgedrag en effectieve benadering van de arbeidsmarkt, inzetten van je persoonlijke netwerk, persoonlijke presentatie, sollicitatievaardigheden, het verder bouwen aan zelfvertrouwen en het behouden van de juiste motivatie.
 
Resultaat arbeidsmarktbenadering:
 
je wordt uitgenodigd door bedrijven voor sollicitatiegesprekken aangezien je goed weet te verwoorden wat voor oplossingen jij het bedrijf aan kan bieden in relatie tot een bepaalde vraag of probleem. Je weet wat jouw toegevoegde waarde is.
Door jouw goede zelfinzicht, je kennis van de arbeidsmarkt en je goede sollicitatie-voorbereiding ligt jouw nieuwe baan binnen handbereik.